Fysiotherapie bij dieren

Fysiotherapie is een paramedische discipline die zich bezighoudt met de behandeling van problemen aan het bewegingsapparaat. Fysiotherapie is een beschermd beroep wat inhoudt dat iemand zijn diploma voor de HBO-opleiding fysiotherapie heeft behaald en BIG geregistreerd is.

De opleiding fysiotherapie bij dieren kan gevolgd worden na het behalen van het diploma humane fysiotherapie. Ook fysiotherapie bij dieren is een beschermd beroep en is sinds 1992 paraveterinair erkend door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Fysiotherapie bij dieren komt sterk overeen met fysiotherapie bij mensen. De humane behandeling is bij problemen aan het bewegingsapparaat en het zenuwstelsel of bij revalidatie na een operatie vrijwel standaard. Dieren kunnen soortgelijke problemen ondervinden. Echter wordt dit vaak pas opgemerkt als een dier hier pijn of ongemak aan ondervind en toont dit zich in het anders bewegen of gedragen als normaal.

Door het stellen van vragen aan de eigenaar en een onderzoek van het dier wordt een fysiotherapeutische diagnose gesteld. Op basis van deze diagnose wordt een behandelplan opgesteld en besproken met de eigenaar. Tevens wordt regelmatig (terug)gecommuniceerd met de dierenarts.

De dierenfysiotherapeut ondersteunt eigenaar en dierenarts in het optimaal functioneren van het dier. Net als humane fysiotherapie is de dierfysiotherapie vooral curatief, maar daarnaast ook preventief. Indien het gaat om een preventieve behandeling, advies of check-up is een verwijzing niet noodzakelijk. U kunt dan direct een afspraak maken.