Chiropractie en fysiotherapie

Veterinaire chiropractie in een manuele behandelwijze. In de volksmond wordt dit vaak ‘kraken’ genoemd. In werkelijkheid sporen we bewegingsbeperkingen, blokkades, op en deze herstellen we met een manipulatie. Hiermee verbreek je zogenaamde verklevingen en herstel je de functie van het zenuwstelsel.

Om deze opleiding te kunnen volgen is voorkennis nodig. Daarom is deze alleen toegankelijk voor dierenartsen, dierenfysiotherapeuten en dierenosteopaten. Hier is het een hele mooie verdieping op.

Fysiotherapie bij dieren komt sterk overeen met fysiotherapie bij mensen. Dieren kunnen soortgelijke problemen ondervinden. Echter wordt dit vaak pas opgemerkt als een dier hier pijn of ongemak aan ondervind. Dit kan zich uiten in het anders bewegen of gedragen als normaal.

Door het stellen van vragen aan de eigenaar en een onderzoek van het dier wordt een fysiotherapeutische diagnose gesteld. Op basis van deze diagnose wordt een behandelplan opgesteld en besproken met de eigenaar. Tevens wordt regelmatig (terug)gecommuniceerd met de dierenarts.

De dierenfysiotherapeut ondersteunt eigenaar en dierenarts in het optimaal functioneren van het dier. Net als humane fysiotherapie is de dierfysiotherapie vooral curatief, maar daarnaast ook preventief.

De opleiding fysiotherapie bij dieren kan alleen gevolgd worden na het behalen van het diploma humane fysiotherapie. Het is hierop eigenlijk een verdieping. Fysiotherapie bij dieren is een beschermd beroep en is sinds 1992 paraveterinair erkend door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.