Dierfysio Susan

Aan het bewegingsapparaat van uw dier worden dagelijks hoge eisen gesteld, zowel in de sport als recreatief. Om optimaal te presteren en bewegen wil je belemmeringen voorkomen en opheffen. Belemmeringen kunnen pijnlijk zijn en gedrag beïnvloeden. Met fysiotherapie en veterinaire chiropractie wil je bewegingsbelemmeringen vinden en herstellen. Zo kan het herstel bespoedigd worden en het dier optimaal bewegen.